Теодора Костова

  • Home
  • Теодора Костова

Теодора Костова

Рентгенов лаборант

Образование

Професионален бакалавър по специалност ,,Рентгенов лаборант‘‘ в Медицински колеж – Пловдив, 2018-2021г.

Професионално развитие

През 2021 г. става част от екипа на Детска дентална клиника ,,Усмивка‘‘.

Запазете консултация със специалист по детска дентална медицина

Осигурете сигурност и персонална грижа за вашето дете.