Специфични здравни потребности

 • Home
 • Специфични здравни потребности
Специфични здравни потребности

 

Ние, в Клиника Усмивка вярваме, че оралното здраве е неотменна част от детските права. Децата със специфични здравни потребности (СЗП) трябва да имат същите възможности за профилактика и лечение на оралните заболявания, като и здравите си връстници.

Деца с хронични заболявания

Като „хронично“ се определя всяко заболяване, чиято продължителност е най-малко 12 месеца и води до функционални ограничения и нужда от помощ. Близо 14% от децата и младежите в България страдат от някакво дългогодишно заболяване или трайни физически увреждания, а близо половината имат сериозен стоматологичен проблем.

Таблица 1. По-чести хронични заболявания в детска възраст и тяхното отражение върху оралното здраве

Деца с увреждания

Според Конвенцията на ООН за хората с увреждания: „Увреждането е динамично взаимодействие между несъвършенството на едно човешко тяло и социалната и физическата среда.“

Рисковете за оралното здраве при децата със специфични здравни потребности произтичат от:

 • Спецификата на самото заболяване, храненето и приема на лекарства, намалената секреция на слюнчените жлези, проблеми с оралната хигиена, намален тонус на лицевите мускули.
 • Страничните действия на дълго използваните лекарствени средства.

Ние прилагаме високи стандарти по отношение на лечението и профилактиката на децата със СЗП. На първо място е оценката на риска от орални заболявания на всяко едно дете, а на второ – създаване на индивидуална профилактична програма, съобразена със спецификата на заболяването, с приема на медикаменти, специфични диети и др.

В Клининка Усмивка имаме дългогодишен опит, установени протоколи и стандарти в лечението и профилактиката на деца с Детска церебрална парализа, Синдром на Даун, Аутизъм и др.

Деца с редки болести и синдроми

Наши пациенти са били деца със следните заболявания:

 • Детска церебрална парализа – всички форми и степени на засягане
 • Различни степени на умствена ретардация
 • Аутизъм
 • Епилепсия
 • Шизофрения
 • Диабет
 • Сърдечно-съдови заболявания
 • Бронхиална астма
 • Гастроезофагиален рефлукс
 • Глутенова ентеропатия
 • Синдром на West
 • Синдром на Down
 • Синдром на Pierre Robin
 • Синдром на Rubinstein-Taybi
 • Синдром на Williams – Beuren

За да помогнем на родителите, ние препоръчваме:

 1. Контрол на въглехидратното хранене. Този принципът е еднакъв и при здрави, и при болни деца. Стриктната забрана на захар, понякога е безсмислена, тъй като повечето медикаменти я съдържат. Това, особено, се отнася до хомеопатичните средства, приемани системно. Една чаша вода след хранене или прием на лекарство, намалява значително възможността от образуване на зъбна плака и кариес.
 2. Приложение на флуориди. То е особено наложително при деца с намалена слюнчена секреция, проблеми с мускулатурата или приемащи твърде много сладки храни. Вида на локалната флуорна профилактика се определя от индивидуалните възможности на болното дете.
 3. Подобряване на оралната хигиена. Класическата орална хигиена с четка и паста, много често не е достатъчна при децата със СЗП и не винаги е ефикасна. А в част от случаите е невъзможна. Ние препоръчваме приложението на антимикробни средства, които да намалят натрупването и увреждащия потенциал на зъбната плака, например хлорхексидин.

Подходът при лечението на деца със СЗП е строго индивидуален. Внимателно се преценява баланса между полза и риск. С родителите се обсъждат възможностите за контрол на поведението на детето, както и лечебния план, който включва пълна орална рехабилитация.