Доц. д-р Емилия Илиева

  • Home
  • Доц. д-р Емилия Илиева

Доц. д-р Емилия Илиева

Управител и специалист по детска дентална медицина

“Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.”

Образование

Доц. Емилия Илиева е родена в Пловдив и завършва Стоматологичния факултет на Висшия медицински институт в същия град. Тя е дългогодишен асистент в Катедрата по детска стоматология в Пловдив и хабилитиран преподавател в Катедрата по детска дентална медицина във Варна. Защитава докторска дисертация на тема: „Проблемните пациенти в детската стоматология – оценка и управление“.

Научни постижения

Автор и съавтор е над 80 научни публикации, като приоритетно място в изследванията й заемат поведенческите проблеми на децата в денталния кабинет и факторите, които ги определят. Проучва и документира множество поведенчески подходи и техники за мотивиране на детето за дентално лечение и за позитивиране на детското поведение.
Специално място в работата й заемат децата със специфични здравни потребности. Доц. Илиева е пионер в денталното лечение на деца под обща анестезия. Проучва, публикува и популяризира индикациите за този тип лечение, протоколи и подходи, ранни и късни резултати от него.

Квалификации

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Професионално развитие

Като специалист по детска дентална медицина, доц. Илиева е привърженик на профилактичното начало. Тя е научен консултант на СЗО по програми за профилактика на кариеса при деца.

Доц. Емилия Илиева е с дългогодишен диагностичен и лечебен опит. В началото на 2000 година тя започва сформирането и обучението на екип, посветен изцяло на денталното лечение на деца във всичките негови аспекти. Създава първата в България клиника за дентално лечение само на деца, която впоследствие се превръща в място за диагностициране и лечение на най-трудните случаи в областта на детската дентална медицина.

Запазете консултация със специалист по детска дентална медицина

Осигурете сигурност и персонална грижа за вашето дете.