Изследвания

  • Home
  • Изследвания
Изследвания

 

В Клиника Усмивка извършваме следните параклинични изследвания за целите на диагностиката и лечението:

Рентгенологично изследване чрез ортопантомография /ОПГ/

Панорамен рентген Planmeca ProOne с педиатрична програма, автоматично стесняваща облъчваната площ и намаляваща погълнатата доза до 35% .

 

Рентгенологично изследване чрез секторни зъбни графии

Високочестотен дентален кугел Planmeca ProX

Изследване на виталитета на зъб – електро-одонто-диагностика /ЕОД/

Кариес детектор

Той посочва точното място, където кариесът трябва да бъде почистен.