Травми на детските зъби

 • Home
 • Травми на детските зъби
Травми на детските зъби

 

Травмите на временните зъби са стресов момент за детето и неговите родители. В голяма част от случаите това е първото посещение на детето при зъболекаря. Те са едни от редките спешни състояния в детската дентална медицина.

Травми при временните зъби

Около 30% от децата имат някакъв вид травма на временните зъби, а пик се отбелязва към момента на прохождането и между 18 и 40 месец – период на голяма двигателна активност и все още незряла координация.

Специфика на травмите при временните зъби

Травмите на временните зъби имат следните особености: по-рядко се среща само „счупване“ на зъбчето /фрактура/, а по-често – разклащане /луксация/, вбиване или избиване на зъба.

Нерядко, травмата на временните зъби няма никакви видими изяви, а след време се наблюдава промяна на цвета на травмирания зъб. Тази промяна се дължи на прекъсване на инервацията и кръвоснабдяването на пулпата на зъба. Вследствие на това, пулпата некротизира, пигментите навлизат в дентина и променят цвета на зъба.

Видове травми на детските зъби

 • Вбиването /интрузия/ е вид травма, която се наблюдава най-често при временните резци. Ако вбиването е пълно, родителите често се питат „къде е зъбчето“? При правилно проведено лечение, възможността за нов пробив /реерупция/ е значителна. Важно е да се обсъди посоката на вбиване с оглед възможността са увреждане на зародиша на постоянния зъб.

 • Възможно е временният зъб да е изместен в различни посоки. Своевременната и бърза реакция е ключова в такива случаи.

 • Понякога временният зъб може да бъде избит напълно и мястото му в зъбната редица да е празно.

Лечение на травмите на временните детски зъби

При лечението на травмите на временните зъби се преценяват няколко факта: възможности за функционално и естетично възстановяване на травмирания зъб и вероятност от засягане на зародишите на постоянните зъби. Антимикробна терапия, щадяща храна, контролни прегледи, клинични и рентгенологични, са част от протокола за действие.

Травми на постоянните детски зъби

Съществуват няколко важни рискови фактора за възникване на травми при постоянните зъби:

 • Протрузия на горните зъби /това е ортодонтска аномалия, при която горните зъби са изпъкнали напред и често нямат устно покритие/. Тази аномалия се установява при повече от 90% от травмите на постоянните зъби.
 • Възраст – пик се наблюдава във възрастта 7-9 години, когато детето тръгва на училище, поради промяна на динамичния стереотип, липса на контрол, бърза умора от натоварената учебна програма.
 • Пол – момчетата се засяга повече от момичетата.
 • Спорт – особено велосипед, скейтборд, зимни спортове и др.
 • Специфични здравни потребности

Лечение на травмите на постоянните детски зъби

Приоритет при лечението на травмите на постоянните зъбие е запазване на зъба и запазване на неговия виталитет.
Най-чести травми са счупванията на зъбите /фрактура на коронката/. Те могат да бъда без и със засягане на нерва на зъба. Според това, лечението може да състои във възстановяване на счупената част или да включва манипулации за запазване на нерва или неговото отстраняване.

 • Неусложнена фрактура

 • Усложнена фрактура

Има случаи, при които или детето, или родителите намират отчупеното парченце от зъба. Тогава е важно, то да бъде съхранено правилно – във физиологичен разтвор /наподобява най-много слюнката/. При липса на такъв, работа върши и обикновена вода, но не за дълго. Бързата реакция от родители и лечители е ключова в такава ситуация.

 

Както и при откриването на пулпата след усложнения на зъбния кариес, така и при откриването при травма, предизвикателството е степента на развитие на зъбния корен. Целта е съхранение на виталитета на зъба, за да се осигури завършване на растежа на корена. При невъзможност това да се случи се пристъпва към осигуряване на бариера на върха на корена.

Възстановяването на естетиката на липсващия зъб е крайният етап на лечението. То е възможно, благодарение на съвременните методи и материали, които се прилагат в Клиника Усмивка.

 

Източник на графиките – Tri City | Fallbrook MicroEndodontics