Дентално лечение под обща анестезия

  • Home
  • Дентално лечение под обща анестезия
Дентално лечение под обща анестезия

 

Общата анестезия се прилага в зъболечението от 1884 година, когато зъболекарят Horace Wells, наречен „откривателят на анестезията“, прави публична демонстрация на приложение на райски газ, а само две години по-късно, отново зъболекар, Morgan, демонстрира приложението на етер. Погледнато исторически, точно зъболекарите са развили и приложили общата анестезия за нуждата на своите пациенти.

Клиника Усмивка е пионер в денталното лечение на деца под обща анестезия. Нашето начало съвпада с началото на прилагането на метода в България. Основната част от екипа – доц. Емилия Илиева и проф. Ангел Бакърджиев, освен богат клиничен опит, имат и задълбочени, дългогодишни проучвания и публикации на тази тема.

Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет

Какво налага използването на обща анестезия в някои случаи на дентално лечение при деца

Все още, част от родителите, а и от зъболекарите, не разбират същността на денталното лечение под обща анестезия и се фокусират върху преувеличени и/или дори несъществуващи рискове. Бих искала да поясня: ние лекуваме детските зъби, а общата анестезия помага, това да стане възможно за всички деца. Без нея, голяма част от силно тревожните деца, тези с фобийни разстройства, както и децата с увреждания, биха останали без лечение.
„Страхувайте се от болестта, която налага обща анестезия, а не от общата анестезия“ .

Дебатът „за“ и „против“ общата анестезия отдавна е приключил в медицинските специалности, близки до денталната медицина, напр. Уши-Нос-Гърло. Във всяка медицинска манипулация се крият рискове. Знания, опит, внимателно планиране и оценка на пациента-дете, стриктно спазване на протоколите за безопасност намаляват рисковете до незначителни. И това са част от нещата, които в Клиника Усмивка спазваме неизменно.

В Клиника Усмивка внимателно преценяваме нуждата от дентално лечение под обща анестезия за всяко дете и стриктно спазваме индикациите за това.

Кога се налага обща анестезия за дентално лечение на дете

  1. При деца с увреждания – физически, ментални или други медицински проблеми.
  2. При невъзможност за бъде поставена локална анестезия.
  3. Крайно тревожни деца, чието лечение не може да бъде отлагано.
  4. Деца, при които лечението под обща анестезия се явява защита на крехка психика.
  5. Деца с Кариес на ранното детство.

В областта на дентална медицина, специалистите, които лекуват под обща анестезия , обикновено са детските зъболекари и лицево-челюстните хирурзи. Важно е да се разбира и знае, че в детската дентална медицина, общата анестезия не означава само обезболяване, а контрол върху тревожността и поведението на децата. При голяма част от пациентите с тежка зъбна патология, излекувани под обща анестезия, се наблюдава значително подобряване на мотивацията за сядане на зъболекарския стол, намаляване на тревожността и позитивиране на поведението. Статистическите данни сочат, че повече от 75% от тези деца продължават да се лекуват рутинно, а само около 10% – отново под обща анестезия.

Внимателното и грижливо планиране на денталното лечение под обща анестезия е ключът към безопасността и успеха.

Как го правим ние?

Първата среща на детето и родителите е с детския зъболекар

Това е времето, когато освен зъбните проблеми, се оценява тревожността и поведението на детето. Родителите са поканени подробно да разкажат за заболяването на зъбите, за преживени болки, отоци, за провеждано или започнато дентално лечение, за травматични преживявания в зъболекарски кабинети и др. Ако е необходимо и възможно, се назначават рентгенови снимки на зъбите.

Втората среща е с анестезиолога на клиника Усмивка

Наше голямо предимство е, че разполагаме с анестезиолог на пълно работно време. Той е специализирал и работи САМО! обща анестезия за дентално лечение на деца в извънболничната помощ. Има разлики и специфики между общата анестезия в болнично заведение и общата анестезия в лечебно заведение за извънболнична помощ. Те са във внимателния подбор на пациенти, във вида на анестезията, в нейната продължителност, във времето за възстановяване и изписване и др.

Каква е целта на срещата с анестезиолога?

На нея се провежда т.нар. „предоперативна анестезиологична консултация“. Специалистът се запознава с детето и родителите, получава сведения за заболявания на детето, за проведени лечения, за прием на медикаменти, за алергии и др. С изключителна важност за здравето на вашето дете е да не се прикрива медицинска информация. Може да ви се струва маловажна, а да се окаже, че не е така. Анестезиологът дискутира с родителите важните неща за общата упойка и нуждата от тяхното съдействие. От своя страна, родителите имат възможност да задават въпроси, които ги вълнуват, да споделят притесненията и да черпят информация от извора.

Следващата стъпка е назначаването на лабораторни изследвания

Те са по преценка на анестезиолога и са конкретни за всяко едно дете.
Подробно се обяснява режимът на глад и жажда непосредствено преди интервенцията. На тази среща предоставяме на родителите няколко специално изготвени от нас документа, които ще са в им в помощ при подготовката за лечение. Моля, не ги пренебрегвайте, прочетете ги!
Ако изследванията са в норма, следва назначаване на дата за лечение.

Провеждане на денталното лечение под обща анестезия

При пристигането си в Клиника Усмивка, детето и неговият придружител ще бъдат настанени в специална стая и ще бъдат посрещнати от анестезиологичния екип. Към датата на лечението, детето трябва да е абсолютно здраво – без хрема, без кашлица или др. болестни изяви.

Вида на общата анестезия се определя от анестезиолога конкретно за всяко дете, отчитайки неговите специфики.

Дентална клиника Усмивка

 

Методите, които денталните лекари от Усмивка използват при лечение на детските зъби под обща анестезия, са надеждни и с висока успеваемост. Те, с много малко изключения, са едносеансови, независимо от диагнозата т.е. зъбът се лекува и завършва под обща анестезия.

При денталното лечение под обща анестезия се следва лечебен план, с който родителите са запознати предварително и с който са се съгласили. Той включва както лечение на увредени зъби, така и вадене на зъби, ако това е наложително. По време на манипулацията, родителите се държат в течение за хода на работата.

Възстановяване и изписване от клиниката

След приключване на денталното лечение, детето ще бъде изведено при родителите, в стаята за наблюдение. Важно е да спазват указанията, които се дават от анестезиологичния екип. Детето ще е под постоянно наблюдение, а на разположение на родителите е звънец, който те могат да използват при необходимост.

За да бъдем в помощ на родителите ние сме подготвили няколко писмени инструкции за поведение след обща упойка. Опитът ни показва, че устните напътствия и съвети се забравят, особено в моменти на вълнение и притеснение.

Профилактична програма и контролен преглед

Важна част от приключването на лечението е представянето на профилактична програма и насрочването на контролен преглед.