Проф. д-р А. Бакърджиев д.м.

  • Home
  • Проф. д-р А. Бакърджиев д.м.

Проф. д-р А. Бакърджиев д.м.

Специалист орална и лицево-челюстна хирургия

Образование и квалификации

Проф. д-р А. Бакърджиев завършва висше образование по стоматология в Стоматологичен факултет, София.

Защитава три специалности – обща стоматология, орална хирургия и лицево-челюстна хирургия.

Защитава дисертация на тема: „Дегенеративни заболявания на Темпоромандибуларната става“.

Преминал е през научните звания: асистент, доцент, професор.

Научни и професионални постижения

Проф. д-р А. Бакърджиев има множество постижения и публикации на международно ниво.

Има над 100 публикации в България и световната литература с импакт фактор. Научните му разработки са цитирани над 600 пъти в списания от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Австралия.
Има 2 самостоятелни монографии, 5 в колектив, от които една на английски език.

От 1996 г. член на Европейската асоциация по кранио-лицево-челюстна хирургия (EACMFS).
За периода 2015-2017 главен редактор на списанието ”Journal of Dentistry and Orofacial Surgery” (USA).
Активно участвал във възстановяването на Българския Стоматологичен (Зъболекарски) Съюз като съпредседател и зам. председател на националното ръковдство за периода 1990-1995г.

Повече информация – www.bakardjiev.info.

Запазете консултация със специалист по детска дентална медицина

Осигурете сигурност и персонална грижа за вашето дете.