Archives: Services

  • Blog
  • Archives: Services
Временни детски зъби
09/04/2023

Временни детски зъби

  Дългият път на едно временно зъбче започва през 6-7 гестационна седмица и приключва в момента, когато постоянният му събрат се опита да заеме мястото му. Влиянието на различни фактори върху развитието на временните зъби започва още на този ранен етап, затова е важно да знаете как да подпомогнете нормалното дентално развитие на вашето дете.

Прочети повече
Постоянни детски зъби
08/04/2023

Постоянни детски зъби

Грижа и навременно лечение при постоянните детски зъби

Прочети повече
Травми на детските зъби
07/04/2023

Травми на детските зъби

Спешни мерки и последващо лечение при травми на детските зъби

Прочети повече
Зъбни дисплазии
06/04/2023

Зъбни дисплазии

Лечебни подходи при придобити и вродени дисплазии

Прочети повече